SRI KSHANA MUKTEESWARA
COLLEGE OF EDUCATION
AFFILIATION

AFFILIATED TO ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY,
RAJAMAHENDRAVARAM, EAST GODAVARI DISTRICT,
ANDHRA PRADESH,
INDIA.